Zakres skracania się i wydłużania sarkomeru, un Zatem i włókna względem dłusci wejściowej, która wynosi 2, 25, Jest ograniczony. Siła (F) wyzwalana przez pobudzony sarkomeru jest funkcją jego dłule ci (i) F = f (i) pojedyncze włókienko wyzwala Max siłę przy dłusci sarkomeru OD 2 do 2, 25. Siła ta maleje wraz z jego rozciąganiem oraz wówczas, Gdy sarkomeru skraca się i nitki miozyny dochodzą do Linii Z. Jeżeli za wyjściową dłule ć sarkomeru przyjmuje się wartość spoczynkową, CZYLI 10 = 2, 25, à przy jego rozciągnięciu do 3, 65, a Więc o 62% dłumurci spoczynkowej, jego Siła spadnie do Zera. Maksymalnie skrócony sarkomeru ma Wymiary 1, 27, CZYLI Może się skrócić o OK. 44%, wówczas jego Siła też Spada do Zera. Siła względem F/F0, Zależy OD Stanu dłusci wzglĩnej l/10 sarkomeru (100% = 2, 25) na dessin uwzględniono siłę pochodzącą tylko OD elementu kurczliwego sarkomeru. Z charakterystyki struktury wynika, że Mięsień ma verrouillés elementy czynne, zdolne do wyzwalania sily i verrouillés elementy Bierne Jak ściąganie i powiązanie oraz pozostałe tkanki łączne. Właściwości sprężyste tych elementów Muszą być uwzględnione Jeśli rozważana jest zdolność mię do rozwijania siły, džz za ich pośrednictwem jest Ona przenoszona na kość. W modelu mię możemy wyróżnić verrouillés elementy kurczliwe EK oraz verrouillés elementy sprężyste ułożone równolegle res i szereg ses. Modèle struktury mięśnia: EK – verrouillés elementy kurczliweres – Równoległe verrouillés elementy sprężyste eksperymenty wykonywane na mięśniach żaby i królika dały, aczkolwiek otrzymano różne rezultaty dla mię pierzastych i wrzecionowatych, pewien ogólny pogląd na zależność siłymięśnia OD Stanu jego dłusci, uwzględniając właśnie Obie składowe sily niowe TJ.

czynna (OD elementów kurczliwych) Bierne (OD szeregowych elementów sprężystych). Siła mię izometryczna w funkcji jego dłuvage CIF = F (I)-dłuv… spoczynkowad = składowe sily pochodzące OD elementów kurczliwychr = składowe sily pochodzące OD elementów biernych e = wypadkowa sily mię-Suma składowa d I rparametry biomchaniczne Układu ruchu człowieka-wysokości wylotu Kuli (H0)-PRDE Kości nadanej Kuli podczas “rozpędzania”-spółdzielniach wielkości sily działania miotacza na kulę (f) do sily ciężkości (ciężaru) Kuli (r) f czyli f/R aerodynamicznej charakterystyki Kuli (gładkość powierzchni, średnicy), sily i kierunku Wiatru. Kąt wylotu dla 45 `DWA Warunki statyki: 1) Suma sily = 02) Suma camachile sily Musi się = 0ruch obrotowy – moment sily – M0 = r P Ruch postępowy – Siła-Charakter tygodnie, qui może być bierny lub Czynny, CZYLI podczas tygodnie Praca 1.